Dokumendid

Hoolekogu koosseis:

Holle Samberg.- vanemate esindaja (esimees)

Kristi Siimer- vanemate esindaja

Kersti Tok- õpetajate esindaja

Valeria Siminko- vallavalitsuse esindaja

Lapsele koha taotlemiseks esitab vanem vallavalitsusele avalduse Lääne- Harju haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu.