Meie missiooniks on toetada perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel lapsekeskses, sõbralikus
ja turvalises arengukeskkonnas, arvestades iga lapse individuaalsust ja eripära.

Meie lasteaias on kasutusel Eliisi infosüsteem

Meie lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga. Toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
Arno tarkvarasüsteem on kasutusel haridusteenuste haldamiseks
Oleme liitunud Kiusamisest vabaks! programmiga
Võtame osa üleriigilisest kampaaniast “Suukool võitleb suukollidega”
Leia Meid ka Facebookist!